VZW Samen

DEELNEMINGSREGLEMENT BOSMARATHON

- Deelnemen aan de verschillende loopafstanden van de Bosmarathon vereist een goede gezondheid en de deelnemer verklaart een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij/zij voldoet aan deze voorwaarde.

- De loper neemt deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid.

- Minimum leeftijden voor deelname:

- Afstand vanaf 10 km: minimum 13 jaar

- Halve Marathon: minimum 18 jaar

- Marathon: minimum 20 jaar

- Het parcours is open, dit betekent dat de loper zich aan de verkeersregels moet houden en de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie in acht moet nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van in bewaring gegeven sporttassen.

- Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf hebben betaald vóór de afsluitingsdatum + 1 dag (17 september 2017 + 1 dag = ten laatste 18 september 2017), betalen bij afhaling van hun deelnamepakket het daginschrijvingsbedrag. Om eventuele op het laatst uitgevoerde voorafbetalingen aan te tonen raden wij aan uw betalingsbewijs mee te brengen.

- Indien de voorinschrijver toch niet kan meedoen, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van de inschrijvingsbijdrage.

- Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname genericdrugcenter aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto.

- Fietsers mogen de lopers enkel begeleiden op de stukken van het parcours die door de organisatoren worden aangegeven.

- De fietser begeleidt de atleet op volledige eigen verantwoordelijkheid.

- Het is de begeleidende fietsers verboden:

* bevoorrading op te pikken om deze aan de atleet te geven,

* voor de atleet te rijden of voor een groep atleten te rijden,

* naast de atleet of een groep atleten te blijven rijden.

 

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide